DOĞAKA Ev Sahipliğinde Ayakkabıcılık Sektörü Temsilcileri ile AYMOD 2020 Uluslararası Ayakkabı Yaz Modası Fuarı Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi.

Ajansımız 2020 yılı çalışma programı kapsamında, DOĞAKA fuar katılım desteği ile ayakkabıcılık sektöründe kalkınmanın sağlanması amacıyla 30 Eylül- 03 Ekim 2020 tarihleri arasında CNR EXPO Uluslararası Fuar Merkezi’nde AYMOD 2020 Uluslararası Ayakkabı Yaz Modası Fuarı’na katılım sağlanmıştır.

Fuar sonrasında genel koordinasyon ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla, 20 Ekim 2020 Salı günü DOĞAKA ev sahipliğinde, AYMOD 2020 Uluslararası Ayakkabı Yaz Modası Fuarı Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantı, Hatay Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan ORAL, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur YILDIZ, DOĞAKA Kurumsal Koordinasyon Birim Başkanı Figen GÖKŞEN TOK ve fuar katılımcısı sektör temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenmiştir.

Toplantı kapsamında, Türkiye’nin ayakkabı sektöründeki en büyük fuarı olarak değerlendirilen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Modası Fuarı’na önümüzdeki yıl daha fazla sektör temsilcisi ile katılım sağlanmasının uygun olacağı, bölgemiz firmalarının kurumsallaşma ve markalaşma konusundaki ihtiyaçlarının Ajansımız destek mekanizmaları ile aşılabilmesine yönelik işbirliğinin yürütüleceği, sektörde daha etkin örgütlenmenin büyük önem taşıdığı konuları görüşülmüştür.

Bölgemiz firmalarının yeni pazar bulma ve pazarlama sıkıntıları yaşamaları sebebiyle, pazar araştırmalarında ülkelere daha büyük mercekle araştırma yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup bu konuda kamusal desteklerden yararlanma konusunda ikili işbirliği görüşmelerinin yapılabileceği bilgisi aktarılmıştır.

Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, sektöre yönelik teknik destek kapsamında dış ticaret ve uluslararası pazarlama, e-ticaret ve mesleki İngilizce konularında eğitim planlanması ve firmalarımızın kurumsal kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği bildirilmiştir.

Toplantı süresince, 2020 yılında ayakkabıcılık sektörüne ilişkin gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetler görüşülmüş ve 2021 yılı fuar hazırlıklarına yönelik ön hazırlıklar da katılımcılarla planlanmıştır.

Bölgemizdeki ayakkabı üretiminin daha etkin tanıtılabilmesi amacıyla, fuar destekleri hakkında konunun yetkililerinin de katılımlarıyla Aralık ayı içerisinde bir toplantı yapılmasına karar verilirken, sektörel kalkınmaya yönelik görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona ermiştir.

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17