2020 Yılı Mobilyacılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (Modes) Değerlendirme Sonuçları İlanı

Ajansımız tarafından 29 Haziran 2020 tarihinde ilan edilen ve son başvuru tarihi 28 Temmuz 2020 saat 23.59 olarak belirlenen 2020 Mobilyacılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (MODES)  kapsamında 29 adet proje başvurusu alınmıştır. Bu başvuruların toplam proje değeri 20.218.315,07 TL.dir.

Alınan proje başvuruları ile ilgili olarak; 5-18 Ağustos 2020 tarihler arasında Ön İnceleme, 17-19 Ağustos 2020 tarihler arasında Ön İzleme, 17-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında Değerlendirme Komitesi ve 21 Ağustos 2020 tarihinde Bütçe Revizyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu oluşan başarılı asil projeler listesi 25 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 95. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ele alınmış ve başarılı projelere ilişkin listeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TR63 Bölgesinde 2019 Yılı MODES Programı kapsamında 20 adet başvuru başarılı bulunmuştur. Başarılı asil 20 projeyle birlikte yaklaşık 12.571.564,78 TL kaynak harekete geçirilmiş olacaktır.

Proje başvuru ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin istatistikî bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Sayısı

Asil

Toplam Proje Bütçesi

29

20

12.571.564,78 TL

 

 

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadan proje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmaması gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca yazılı bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak yazılı bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir. Sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin tüm bilgiler ayrıca Ajansımız web sitesinden duyurulacağından, başarılı proje sahiplerinin Ajansımız web sitesi www.dogaka.gov.tr ‘yi düzenli olarak takip etmelerini gerekmektedir.

Ajansımız Mali Destek Programlarına ilgi gösteren tüm kesimlere teşekkür eder, destek almaya hak kazanan proje sahiplerine hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17