Balıkçılık

Kahramanmaraş İlinde Kültür Balıkçılığı TR63 ve Türkiye ile birlikte incelenmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TR63 Bölgesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Miktarı (Ton), TÜİK 2012


1996

2000

2004

2009

2010

2011

2012

Kahramanmaraş

300

1469

1394

3540

1736

2589

2834

Hatay

120

210

709

1166

1260

1096

1086

Osmaniye

-

82

30

134

123

124

130

TR63 Toplam

420

1761

2133

4840

3119

3809

4050

Türkiye

33201

79031

94010

158729

167141

188790

212410

TR63 (%)

1,3

2,2

2,3

3,0

1,9

2,0

1,9

1990’ların sonuna kadar sadece kara tesislerinde bulunan alabalık çiftliklerindeki küçük üretimlerin yer aldığı bölgemizde özellikle Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan barajlarda alabalık ve Hatay sahillerinde levrek ve çipura üretimi için kurulan kafes tesisleri ile birlikte 2000’li yılların başından itibaren hem ürün çeşitliliği artmış hem de üretim rakamları hızlı bir şekilde yükselmiştir.  Özellikle 2009’da Kahramanmaraş ilimizin alabalık üretimi rekor düzeye ulaşmasıyla bölgenin toplam üretim rakamı da aynı yıl en yüksek değere ulaşmıştır.  Takip eden yılda özellikle Kahramanmaraş’ın alabalık üretimdeki ciddi bir düşüşle yaşanan toplam üretimdeki düşüş son iki yılda tekrar yükselişe geçmiştir.

1990’lı yıllarda Türkiye alabalık üretiminde ilk 5 il arasında yer alan Kahramanmaraş son on yılda sırasını koruyamamış ve 11. sıraya kadar gerilemiştir. Balıkçılık potansiyelinin mevcut barajlara göre daha yüksek olduğu değerlendirilen Ekinözü’nde, Elbistan’da ve Kahramanmaraş’ın kuzey bölgelerinde yapımı devam eden barajların tamamlanması ve buralarda balıkçılık tesislerinin kurulmasıyla birlikte ilin tekrar sektörde ilk 5 üreticisi arasına girmesi beklenmektedir.

Bölgede Kahramanmaraş ortalama %70’lik pay ile her zaman en büyük üretici olarak karşımıza çıkmakta olup,  Türkiye toplam alabalık üretiminin yaklaşık %1,5’ini tek başına karşılamaktadır.  Kahramanmaraş sektörde üretim rakamlarından ziyade çevre illerdeki büyük tesislere üretim yapan 2 adet büyük kuluçkahane ve bir adet işleme tesisi ile Türkiye’nin alabalıkta yumurtadan işlenmiş ürüne kadar bütün süreçlerin yer aldığı nadir illerden bir tanesidir.

Üretim rakamları dışında tesis sayı ve kapasiteleri de sektörün bölgedeki konumunu görmemizi kolaylaştıracaktır. TR63 Bölgesi Su Ürünleri Üretim Tesisleri, GTHB 2014


Kahramanmaraş

Hatay

Osmaniye

Toplam

Üretim Tesisi Sayısı

35

15

3

53

Üretim Kapasitesi (Ton/Yıl)

5791

2639

185

8615

Kuluçkahane Sayısı

2

-

-

2

Kuluçkahane Kapasitesi (Adet/Yıl)

60 Milyon

-

-

60 Milyon

Üretim rakamlarında olduğu gibi tesis sayısı ve kapasite bakımından da bölge lideri olan Kahramanmaraş aynı zamanda bölgede üreticilerin örgütlendiği tek ildir.

Sektörün bölgemizdeki ihracat değerlerine bakıldığında bölgenin gıda ihracatında önemli bir paya sahip olan Hatay’ın açık bir şekilde su ürünleri ihracatında da önde olduğu görünmektedir. Kahramanmaraş’ta bulunan ve 5000 ton/yıl kapasiteli ülkenin en büyük tesislerinden birisi olan alabalık işleme tesisinde işlenip paketlenen yıllık yaklaşık 25 Milyon $’ değerinde alabalığın özellikle Kuzey Avrupa ve Rusya’ya ihracatının üretici firmanın diğer ürünleri birlikte farklı iller üzerinden ihraç edildiği bilinmektedir. (Kahramanmaraş İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği)

TR63 Bölgesi Su Ürünleri İhracatı, TÜİK 2013

 

Hatay

Kahramanmaraş

Osmaniye

Toplam

2013 Yılı İhracat ($)

18.985.581

191.303

-

19.176.884

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17