Tarım ve Hayvancılık

Kahramanmaraş, Türkiye’nin tarımsal üretiminde 27. sırada yer almaktadır. Arazi yüksekliğinin 350 metreden 3.000 metreye kadar çıktığı ilde tarımsal çeşitlilik yüksektir. İlin tarımsal üretiminde gerek üretim alanı gerekse ürün miktarı bakımından en önemli yeri tahıllar ve diğer bitkisel ürünler almaktadır.

İlin 375.309 hektar tarım alanı bulunmaktadır. Tarım arazilerinin %74’ünü tarlalar, kalan kısmını ise meyve, sebze arazileri ve nadasta bulunan araziler oluşturmaktadır. Kahramanmaraş’ta arazi dağılımı dağınık bir yapı arz etmekle birlikte tarıma uygun olan alanlar azımsanmayacak ölçüde %26’lık paya sahiptir.

İlde; buğday, kırmızı biber, çerezlik ayçiçeği, üzüm, ceviz ve kayısı ön plana çıkan ürünlerdir.

 

Bitkisel üretim değeri  (1000 TL)

Hayvansal ürünler değeri (1000 TL)

Canlı hayvanlar değeri (1000 TL)

Toplam

K.Maraş

1.256.595

178.674

689.640

2.124.909

Türkiye

87.849.892

49.321.861

63.546.623

200.718.376

Kaynak: TÜİK, Bölgesel Göstergeler Veritabanı, 2012

ÜRÜNÜN CİNSİ

ÜRETİM MİKTARI

ORTALAMA VERİM

Buğday(Durum Dahil)

366.046 ton

222 kg/da

Şeker Pancarı

422.172 ton

6.259 kg/da

Ayçiçeği(Çerezlik)

26.987 ton

240 kg/da

Mısır(Dane)

142.434 ton

726 kg/da

Mısır(Silajlık)

110.700 ton

4412 kg/da

Mürdümük(Dane)

4.500 ton

100 kg/da

Üzüm

263.237 ton

900 kg/da

Elma

60.557 ton

50 kg/ağaç

Kayısı

14.685 ton

15 kg/ağaç

Kırmızı Biber

27.030 ton

1970 kg/da

Antep Fıstığı

4.317 ton

5 kg/ağaç

Zeytin(Yağlık)

3.456 ton

7 kg/ağaç

Domates(Sofralık)

72.073 ton

-

Karpuz

31.600 ton

-

Hıyar(Sofralık)

24.090 ton

-

Kaynak: Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2012-2016 Stratejik Plan Organik Tarım

Kahramanmaraş’ta ayrıca organik tarıma yönelik uygulamalar (sebzecilik ve zeytincilik ağırlıklı)  son dönemlerde gerçekleşmeye başlanmıştır. Artmaya başlayan organik tarım uygulamaları neticesinde ilde; buğday, defne, elma, kayısı, kiraz, mercimek, nohut, üzüm, ceviz, mürdümük ve yem bitkileri organik olarak yetiştirilebilmektedir. İlde 2012 yılı itibariyle 41 çiftçi organik tarım faaliyetleriyle uğraşmakta 2578 hektar alanda 41.196 ton üretim gerçekleşmektedir.

Örtü Altı Tarım Uygulamaları
Son yıllarda örtü altı tarım uygulamalarının yaygınlaşmaya başladığı Kahramanmaraş' ta 2012 yılı itibariyle 10 dekar cam 32 dekar ise plastik sera ile üretim gerçekleştirilmektedir. Akdeniz bölgesinin ılıman iklimine sahip, güneşlenme süreleri açısından yeterli ve Gaziantep, Kayseri gibi büyük tüketici kentlere olan yakınlığı nedeniyle örtü altı tarım alanında yatırım yapacak kişi ve firmalar açısından ilimizde önemli yatırım potansiyeli olduğu düşünülmektedir.

Hayvansal Üretim
Türkiye’deki keçilerin %2,3’üne sahip olan Kahramanmaraş; özellikle son yıllarda Türkiye’nin sayılı hayvan borsalarından birine sahip olan Elbistan ilçesinde gerçekleşen yatırımlarla büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de önemli bir yer edinmeye başlamıştır.


Büyükbaş Hayvan Sayısı

Küçükbaş Hayvan Sayısı

K.Maraş

132.646

542.725

Türkiye

14.022.347

35.782.519

Kaynak: TÜİK, Bölgesel Göstergeler Veritabanı, 2012 

Kahramanmaraş İli Tarımsal Yatırım ve Üretim Stratejik Planı
İlimizin tarım potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi amacıyla Ajansımız desteği ile K.Maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2012-2016 yıllarını kapsayan K.Maraş Tarımsal Yatırım ve Üretim Stratejik Planı’na göre 4 stratejik alan belirlenmiş olup bu alanlarda ulaşılması hedeflenen amaçlar aşağıda belirtilmiştir.

Stratejik Alan 1: Tarımsal Üretim Potansiyelinin Etkin Kullanımı

 • Bitkisel üretimi geliştirmek, ürün çeşitliliğini artırmak
 • Hayvansal üretimi artırmak
 • Kırsal nüfusu korumak ve bu nüfusun sosyal kültürel gelişimine destek olmak
 • İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün etkinliğini artırmak
 • Tarımsal iş gücünün niteliğini geliştirmek ve tarımsal alanda istihdamını sağlamak
 • Tarımsal üretim desteklerinin etkinliğini artırmak

Stratejik Alan 2: Üretimde Verimlilik

 • Bitkisel üretimde verimliliği artırmak
 • Hayvancılıkta verimliliği artırmak
 • Su kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
 • Tarımsal arazileri etkin ve verimli kullanmak
 • Tarımsal üretimde Ar-Ge faaliyetlerinin etkinliğini artırmak

Stratejik Alan 3: Katma Değerli Üretime Yönelik Yatırımlar

 • Tarım ticaretini geliştirmek
 • Özel yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak
 • Tarımsal üretimde modern tekniklerin kullanımı ve sanayileşme

Stratejik Alan 4: Gıda Güvenliğinin Sürekliliği

 • Gıda güvenliğini ve güvenilir gıda üretimini sağlamak

 

 

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17