Yatırım Destek Ofisi

Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara; yatırımlara yönelik izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsisleri, teşvik uygulamaları ve diğer destek mekanizmalarından yararlanma usül ve esasları ile ilgili olmak üzere çok yönlü destek sağlamaktadır.

Faaliyet gösterdiği ilde gerçekleşen yatırımları izleyen yatırım destek ofisleri  ildeki iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmaktadır. İlde gerçekleştirilecek yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini destekleyerek koordine eden  yatırım destek ofisleri Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine de destek sağlamaktadır.

Neler Yapar?

 • Yatırımcıların il düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanlarına giren “izin ve ruhsat işlemleri  ile “diğer idari iş ve işlemlerini” tek elden takip eder.
 • Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verir.
 • İlde gerçekleşen yatırımları izler.
 • İldeki iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar.
 • İlde gerçekleştirilecek yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini destekler ve koordine eder.
 • Ajans faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine destek sağlar.

İşlemler Ücretli midir?

 • Yatırım destek ofislerimizde yatırımcılara yönelik sunulan hizmetler ücretsizdir.

Hangi İşlemler?
Gayrı sıhhi müessese niteliğindeki

 • İmalat
 • Eğitim
 • Ulaştırma
 • Sağlık
 • Taşımacılık
 • Enerji
 • Turizm
 • Madencilik

sektörlerinde çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki işlemleri ile maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinleri takip ve koordine edilmektedir.

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17