DOĞAKA Destekleri

Mali destekler Ajansın hazırladığı Bölge Planı’nda yer alan stratejiler doğrultusunda belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır.

Teknik Destek ise Ajansın bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından faaliyete geçtiği 2010 yılından itibaren mali ve teknik destekler verilmektedir. Mali destekler kapsamında 2010 yılında KOBİ’lere 7,5 milyon TL, Kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 7 milyon TL; 2011 yılında KOBİ’lere 15 milyon TL,  Kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 8,5 milyon TL olmak üzere toplam 38 milyon TL destek sağlanmıştır. 2013 yılı içerisinde KOBİ’lere “Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” ile 30 milyon TL’lik kaynak kullandırılacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için Ajans web sitemiz www.dogaka.org.tr ziyaret ediniz.
 

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17