Enerji ve Madencilik

Kahramanmaraş yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından Türkiye’nin en önemli illerinden biridir. Çevresinde bulunan akarsu ve baraj gölleri ise ilin adeta bir su diyarı olduğunun göstergeleri arasındadır.

Hidroelektrik
Toplam uzunluğu 425 km olan Ceyhan Nehrinin 190 km’ lik kısmının Kahramanmaraş il sınırları içerisinde bulunması ve bu nehrin dar ve derin vadiler içinde akıyor olması hidroelektrik santrali yapımı için çok elverişli bir durum yaratmış ve bu nehir üzerinde ilki 1958 yılında elektrik üretimine başlayan Ceyhan HES olmak üzere toplam 14 adet hidroelektrik Santrali kurulmuş, 7 büyük projenin ise inşaatı devam etmektedir. Projelerin tamamlanması ile birlikte kentin hidroelektrik gücü yaklaşık 800 megavata ulaşacaktır.

Linyit
İl madencilik yönünden de oldukça zengin bir konumda yer almaktadır. Linyit, kiremit, kireçtaşı, barit, demir, krom ve manganez madenleri öne çıkmaktadır. 

Kahramanmaraş ilinin Afşin ve Elbistan ilçeleri sınırlan içerisinde yer alan havzada toplam 3,25 milyar ton linyit bulunmaktadır. Gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması, gerekse diğer linyit sahalarına göre daha ekonomik örtü/linyit oranı ile Afşin-Elbistan Linyit Havzası, öncelikle değerlendirilmesi gereken saha olma özelliğine sahiptir. Havzada halen 4 x 344 MW gücündeki Afşin- Elbistan (A) Termik Santrali 1984 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 4* 360 MW gücündeki Afşin- Elbistan (B) Termik Santrali ise 2005 yılından itibaren ülkemiz enerjisini yerli kaynaklarla üreten tesisler arasında yerini almıştır.

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17