2022 Yılı Osmaniye İlinde Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA)

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Osmaniye İlinde Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Programın temel amacı, Osmaniye ilinde gıda sektörünün rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2022 Yılı Osmaniye İlinde Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA)

  • Gıda sektöründe yer alan işletmelerin üretim ve teknoloji altyapısının iyileştirilmesi,
  • Tüm sektörlerden gıda sektörüne yapılacak yeni yatırımların ve girişimlerin desteklenmesi,
  • Gıda işletmelerinde verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, proje başına asgari 150.000 TL, azami 1.500.000 TL destek sağlanacaktır. Programa, Osmaniye ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren ya da gıda sektörüne yeni yatırım yapacak olan 10 ve 11.07 ile başlayan NACE koduna sahip KOBİ’ler (10.12.04, 10.41.11 ve 10.09 NACE koduna sahip KOBİ’ler hariç) başvuru yapabilecektir.

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecektir.

 

DOĞAKA 2022 Yılı GIDA Programı İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup, elektronik başvurular için son tarihi 04 Şubat 2022 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son tarih 11 Şubat 2022 saat 17.00’dir.

Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Teklif Çağrısı Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız..

Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mah. 74002. Sokak Bina No:3 46100 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş

DOĞAKA Destek Hattı

0344 231 14 17